Apartament nad morzem

Blue Mare Łukęcin

Wolin

Odległość 31 km - Wolin - miasto o wspaniałej i bogatej przeszłości kusi przybyszy historią, ciekawymi obiektami i interesującym krajobrazem. Już w dokumentach XIII-XV wiecznych zapisanych jest 35 miejscowości z terenu dzisiejszej gminy Wolin. Są to posiadłości książęce zarządzane przez kasztelanów, majątki zakonu cystersek i biskupstwa kamieńskiego oraz rodów rycerskich. W Wolinie z dawnych, historycznych obiektów warto zwrócić uwagę na: Katedrę św. Mikołaja, z końca XIII w. Gotycka trzynawowa budowla z cegły, prezentuje typ halowy. Po raz pierwszy wspomniana w 1288 roku, kiedy została oddana zakonowi cystersek. W roku 1535, po przejęciu kościoła przez protestantów, pierwszym jego pastorem został, urodzony w Wolinie uczeń Marcina Lutra - Jan Bugenhagen.

 

W 1628 roku kościół spłonął. Odbudowywano go prawie przez cały wiek, potem również ( kolejno w latach: 1857, 1860, 1879 ) podejmowano generalne remonty niszczonego wojnami obiektu. Podczas II wojny światowej został zniszczony w 80 %. W 1978 r. odbudowano wieżę na punkt widokowy. Obecnie dobiegł koniec remontu i kościół został ponownie oddany do użytku. Przy sąsiedniej ulicy Wojska Polskiego kilka domów z XIX w. ustawionych szczytami do ulicy. Poniżej w kierunku Dziwny to teren dawnego portu i stoczni. Miejsce wieloletnich badań archeologicznych. Usytuowana jest tu teraz stocznia im. Niedamira, gdzie buduje się repliki statków dawnych Słowian i Wikingów. Muzeum Archeologiczne gromadzi eksponaty dotyczące głównie dziejów miasta od IX do XIII w. Muzeum powstało 1966 roku na bazie zabytków uzyskanych w trakcie badań wykopaliskowych przez Pracownię Archeologiczną IHKM PAN w Wolinie. W dwóch salach wystawowych eksponowana jest stała wystawa poświęcona Wolinowi w okresie wczesnośredniowiecznym. Przechodząc wzdłuż ścian pierwszej salki poznajemy osadnictwo plemienia Wolinian, system obronny, rozwój ośrodka miejskiego oraz jego związki z Polską. W drugiej salce poznajemy gospodarkę, rzemiosło, handel i wierzenia Wolinian. Idąc w kierunku wyjścia zapoznajemy się z legendą Winety i kwestią Jomsborga oraz wynikami najnowszych badań archeologicznych. Wśród zbiorów między innymi bezcenna 9 cm figurka boga o czterech twarzach Światowida, znaleziona w czasie wykopalisk archeologicznych.

W północnej części miasta na Wzgórzu Młynówka archeolodzy odkopali cmentarzysko słowiańskie z IX - XII w. obejmujące kilkadziesiąt pochówków szkieletowych i ciałopalnych. Na Srebrnym Wzgórzu, ( pół kilometra na północ od centrum ) nazwanym tak już w 1378 r. znaleziono liczne skarby srebrne i monety, odkryto wały ziemne i umocnienia. Cmentarzysko kurhanowe na Wzgórzu Wisielców z IX - X w., znajdujące się na południu miasta, na wzniesieniach nad Dziwną. W XIX w. odkryto w tym miejscu 120 kurhanów starszyzny plemiennej Wolinian. Do dzisiaj zachowało się około 30 płaskich kopców zawierających pochówki ciałopalne. Ratusz neogotycki z 1880 roku ( dzisiejszy urząd miasta i gminy) i neobarokowy budynek dzisiejszej poczty z 1900 r. Mury miejskie zachowały się na długości około 50 metrów w północno - wschodniej części miasta za ratuszem. Mają wysokość 3 metrów, niejednolitą konstrukcję i zbudowane są z kamienia. Pochodzą z XIV - XV wieku. Wiatrak holenderski ( obecnie młyn przemysłowy ). Wzniesiony pod koniec XIX wieku na krańcu miasta. Trójkondygnacyjny, zbudowany na rzucie koła. Elewator zbożowy, charakterystyczny punkt miasta, znany z niezliczonych widokówek. Zbudowano go z cegły nad samą rzeką na początku XX wieku. Cmentarz komunalny, założony niespełna dwieście lat temu, jednak na miejscu cmentarza średniowiecznego, przy wejściu imponujący wielkością dąb szypułkowy, pomnik przyrody o średnicy pnia: 120 cm. Dwór - przylega do murów miejskich i frontem zwrócony jest do dzisiejszego, wewnętrznego podwórza ratusza. Zbudowała go na przełomie XVIII i XIX wieku rodzina von Below. Do dziś pozostały po nim piwnice ze sklepieniami. Projektuje się jego odbudowę z przeznaczeniem na cele muzealne.