Apartament nad morzem

Blue Mare Łukęcin

Trzebiatów

Odległość 28 km - Trzebiatów jest miastem o pasjonującej historii związanej z dziejami Pomorza Zachodniego i Polski. O dziejach przeszłych tego miasta i okolic świadczą znakomicie zachowane i pieczołowicie odrestaurowane liczne zabytki. Samo miasto należy do wyjątków, z zachowaną do dziś unikalną zabudową i szachownicowym układem ulic na Starym Mieście i jako takie jest obięte od 1996r. specjalnym programem rządowym "Ratowanie miasteczek historycznych" ( jako jedno z 7 miast w Polsce ), który ma na celu zachowanie tych bezcennych dóbr kultury.

 

W obrębie murów obronnych leży Stare Miasto. Położone 10m. n.p.m. góruje nad okolicą. Początki grodu sięgają IX wieku. W 1277 roku miasto uzyskało prawa miejskie i zaczęło się rozbudowywać. Wtedy też powstał charakterystyczny układ ulic zwany "szachownicowym". Tworzą go: 3 ulice wzdłużne ( ze wschodu na zachód ) i 5 poprzecznych ( z północy na południe ). W czasie przebudowy na przełomie XVII i XVIII wieku ( po wielkim pożarze ) zachowano ten układ i zabudowę kamienic miejskich, które znajdują się na rynku miejskim. Ciekawostką jest fakt, że każda z kamienic ma inne wykończenie frontowe.

W centrum rynku, otoczony z czterech stron kamienicami znajduje się Ratusz Miejski. Obecny Ratusz został wybudowany z cegły w 1701r., na miejscu XV wiecznej budowli, która spłonęła w 1696r. Ze starej zabudowy zachowały się trzy gotyckie arkady po stronie zachodniej. Ciekawostką jest niewielki dziedziniec wewnętrzny Ratusza, widoczny dopiero po wejściu do budynku ( odkryto tam ślady XVII wiecznej szubienicy ). Od strony wschodniej wznosi się niewielka wieżyczka z czterotarczowym zegarem i dwoma zegarami wybijającymi kwadranse i godziny. W Ratuszu znajduje się siedziba władz Miasta i Gminy Trzebiatów.

Nad Trzebiatowem góruje niepodzielnie od wielu wieków wieża kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Został on wybudowany w latach 1305-1370. Kościół ma 62 m długości i 28 szerokości. Wejście do niego tworzy kruchta 90-cio metrowej wieży, która w czasach średniowiecza pełniła rolę latarni morskiej, mimo znacznego, bo 10 kilometrowego oddalenia Trzebiatowa od Morza, do dziś jest ważny punkt orientacyjny. Na wysokości 2/3 wieży znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Na wieży także znajdują się unikalne dzwony: bezimienny z1399r., "Maria" z 1515r. ( porównywalny z dzwonem Zygmunta w Krakowie )o wadze 3700kg oraz dzwon z 1905 r. W wyposażeniu kościoła dominuje neogotyk. Do najcenniejszych dzieł sztuki należą: płyty nagrobne ( w tym Arnolda Crampl z 1382r. ), organy z 1848r. oraz witraże zbudowane na polecenie króla Wilhelma I w 1867r.

Baszta Prochowa, zwana Kaszaną, powstała w trakcie budowy murów obronnych i służyła do przechowywania prochu. Zbudowana na planie koła o średnicy 4m, przykryta jest namiotowym dachem z dachówki. Związana jest z nią legenda, która wyjaśnia nazwę "Kaszana": otóż w średniowieczu Trzebiatów jako miasto kupieckie miał liczne zatargi z pobliskimi miastami, w tym z Gryficami. W trakcie jednego z ataków żołnierz pełniący służbę na murach miasta strącił przez przypadek misę z gorącą kaszą na głowę jednego z atakujących, którego wrzask zaalarmował miasto i pozwolił na odparcie ataku. Z innych fortyfikacji zachowała się w Trzebiatowie duża część z 2,5km murów obronnych, oraz pozostałości fosy od wschodniej strony miasta. Nie zachowała się natomiast ani jedna z 4 bram miejskich.

Pałac w Trzebiatowie w obecnej formie został wybudowany w 1682r. Wcześniej istniał w tym miejscu gród, zamek i klasztor ufundowany dla Norbertanek w 1224r. przez Anastazję córkę Mieszka III Starego. Po 1750r. Pałac był siedzibą książąt Wirtemberg. W latach 1785-1790 mieszkała tu Maria z Czartoryskich Wirtemberg, autorka pierwszej polskiej powieści romantycznej napisanej przez kobietę - "Malwina, czyli domyślność serca. W latacP797-1811 mieszkał tu gen. Gebhard von Blicher - zwycięzca spod Waterloo. W następnych latach Pałac podupadł, po II wojnie były tu koszary WOP. Po remoncie w 1989r. Pałac oddano na siedzibę Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury i Bibliotekę Miejską.

W Trzebiatowie znajduje się jeszcze wiele zabytków, których nie sposób wymienić. Są to m.in:

kaplica św. Gertrudy z 1400r., dawniej szpital i kaplica cmentarna, dziś świątynia wiernych obrządku Bizantyńsko-ukraińskiego;

kaplica św. Ducha z XIV wieku (tu odbył się sejmik 1534r. wprowadzający na Pomorzu protestantyzm) obecnie świątynia wiernych obrządku prawosławnego;

kaplica św. Jana - świątynia wiernych kościoła ewangelicko-augsburskiego; kaplica św. Jerzego z 1307r. - obecnie budynek mieszkalny;

sgraffito - wykonany techniką tynkarską obraz słonia z 1639r. ( na jednej z kamienic w rynku );

krzyż pokutny - rzadki na Pomorzu przykład wyrażenia aktu skruchy za pomocą pomnika; i wiele innych.......

Most nad Regą jest jednym z najciekawszych obiektów zabytkowych w Trzebiatowie. Linię kolejową do miasta doprowadzono już w 1882r. Most został zbudowany w 1905r. Podstawowym materiałem jego konstrukcji jest żelbet, którego zastosowanie jest zamaskowane bogatymi elementami rzeźbiarskimi, symbolizującymi związek z wodą. Długość mostu wynosi 53,9m, a szerokość jezdni 6,1m.